måndag 13 december 2021

Säkrare investeringar på en skakig börs

Med tanke på den starka återhämtningen efter kraschen i mars 2020, samt den skakiga hösten på börsen är det inte helt omöjligt att 2022 kan komma att bli osäker. Det finns fortfarande många orosmoment som hög inflation, låga leveranstider och nya Covid-mutationer. 

För att minska sin exponering mot börsen kan man antingen byta till räntefonder eller andra säkrare investeringar som guld. Men man kan även vikta om i portföljen och minska innehavet i aktier som påverkas mycket av omvärlden, och framför allt de som gått väldigt bra de senaste året och som just nu är väldigt högt värderade. Vilket är de flesta aktierna. 

Men det finns några sektioner som står sig bättre mot en eventuell lågkonjuktur och det är skogsaktier. Skogsaktier är oftast stabila aktier som sällan är volatila eftersom bolaget värderas till största delen av innehavet av skogen snarare än saker som händer runt om i världen. Två populära svenska skogsaktier är Stora Enso och Holmen som gått upp 69% respektive 168% de senaste 5 åren. Med det sagt så ska man alltid göra en analys av marknaden som bolaget verkar i innan man investerar i det, men tror man på att efterfrågan av tidnings- och bokpapper, konsumentkartonger och industriförpackningar kommer att öka de närmaste 5 till 10 åren så kan skogsaktier vara ett sätt att minska risken i sin portfölj under 2022.